dance photo: dance dance.jpg
dance photo: dance dance.jpg dance photo: dance dance.gif

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

...ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ...

Απόψε πώς σιγούν τ'αστέρια!
Ούτ΄ένα πλάνο απόψε φώς.
Και των ματιών σου τα παρτέρια
πώς με κοιτούν απόψε,πώς!


'Ολα θαρρείς και καρτερούνε
μια κίνηση μές στη σιωπή
Στην αγκαλιά σου να ριχτούνε
το στόμα Σ'ΑΓΑΠΩ να πεί!