dance photo: dance dance.jpg
dance photo: dance dance.jpg dance photo: dance dance.gif

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

...ΜισοτελειωμένΟ ΌνειρΟ...

Ακόμη κι άν κάτι μείνει μισοτελειωμένο...
Ο καθένας μας πρέπει να βρεί χρόνο
να καθίσει ακίνητος και να κοιτά,
τα φύλλα ν'αλλάζουν εποχές και χρώματα !